Vô Đề 013

Họa sĩ: Danh Cường
Chất liệu: Acrylic trên toan
Kích thước: 20cm x 20cm