Bát Cổ 37

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tuấn Cường
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 33cm x 53cm

Đã Bán