Họa Sĩ Nguyễn Đinh Duy Quyền

Tranh Sơn Dầu

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vũ Điệu II

Tranh Sơn Dầu

Size: 70cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vũ Điệu I

Tranh Sơn Dầu

Size: 90cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Bữa Ăn

Tranh Sơn Dầu

Size: 60cm x 90cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Cá Koi

Tranh Sơn Dầu

Size: 90cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tiếng Thét

1

Tranh Sơn Dầu

Size: 90cm x 155cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Con Tê Giác Cuối Cùng

1

Tranh Sơn Dầu

Size: 120cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tiếng Chim Non

1

Tranh Sơn Dầu

Size: 90cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Dream

1

Tranh Sơn Dầu

Size: 110cm x 130cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sinh Tồn

1