Con Tê Giác Cuối Cùng

1

Họa Sĩ: Nguyễn Đình Duy Quyền
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 90cm x 155cm

Đã Bán