Tượng Sơn Mài Trang Trí Ốc Sên

Chất liệu: sơn mài
Kích thước: C: 21,5cm – R: 22cm
Cân nặng: 1.6 kg