Ngày Mới

Họa Sĩ: Bùi Quang Lượng
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 80cm x 60cm