Người Phụ Nữ

1

Họa Sĩ : Đặng Huy Quyển
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 120cm

Đã Bán