Hà Nội – Hiện Đại & Cổ Kính

Họa Sĩ: Phạm Hoàng Minh
Chất Liệu:
 Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 220cm x 165cm

duy nhất 1 tác phẩm