Góc Phố Hà Nội 4

Họa Sĩ: Phạm Hoàng Minh
Chất Liệu:
 Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 160cm x 140cm

duy nhất 1 tác phẩm