Đạo Sư Tuệ

1

Họa Sĩ: Trịnh Thắng
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 90cm x 100cm

Đã Bán