Họa Sĩ Phạm Tú Trung – Tranh Thuốc Nước – Kiệt Tác Nghệ Thuật

Cùng chiêm ngưỡng và chọn cho mình một tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ Phạm Tú Trung tại Kiệt Tác Nghệ Thuật

Tranh Nghệ Thuật

Size: 67cm x 87cm
Chất Liệu: Tranh thuốc nước

Xuân Quý Mão II

Tranh Nghệ Thuật

Size: 67cm x 47cm
Chất Liệu: Tranh thuốc nước

Xuân Quý Mão I