Họa Sĩ Nguyễn Quang Vinh – Chất Liệu Sơn Dầu – Kiệt Tác Nghệ Thuật 

Hành Trình Đến Với Nghệ Thuật

Họa sĩ Nguyễn Quang Vinh tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2003. Trong sự nghiệp của mình, các tác phẩm tranh nghệ thuật của anh đã tham gia một số triển lãm như:

  • Triển lãm nhóm 2004 tại Hà Nội
  • Triển lãm nhóm 2006 tại Hà Nội
  • Triển lãm nhóm 2008 tại Hà Nội

Cùng chiêm ngưỡng và chọn cho mình một tác phẩm tranh treo tường nghệ thuật của họa sĩ Nguyễn Quang Vinh tại Kiệt Tác Nghệ Thuật

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tình Yêu I

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tình Yêu II

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tình Yêu III

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tình Yêu IV

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Cô Độc