Hãy chọn một kết quả tìm kiếm duy nhất phù hợp

Họa Sĩ Bùi Đức – Phù Điêu Trên Gỗ – Kiệt Tác Nghệ Thuật

Hành Trình Đến Với Nghệ Thuật

Họa Sĩ Lương Trung Họa sĩ Bùi Đức sinh năm 1968, trong một gia đình công chức bình thường, bố là kế toán, mẹ là y sĩ. Bùi Đức vốn là họa sĩ sơn mài, tốt nghiệp loại xuất sắc trường Đại học Mĩ thuật năm 2003. Sớm thành danh, sớm thành công, anh từng là họa sĩ đại diện cho miền Bắc được mời dự triển lãm mĩ thuật Singapore 2007.
  • 2007: Triển lãm hội hoạ Quốc Tế tại Singapore
  • 2008: Triển lãm "Phía Sau Là Núi"
  • 20010: Triển lãm "Mẹ Âu Cơ"
  • 20020: Triển lãm phù điêu cá nhân"Vẻ Đẹp Của Không Nghĩ" tại Nguyen Art Gallery

Cùng chiêm ngưỡng và chọn cho mình một tranh nghệ thuật của họa sĩ Bùi Đức tại Kiệt Tác Nghệ Thuật

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Kích thước: 84cm x 100cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 35

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Kích thước: 70cm x 80cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 33

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Kích thước: 75cm x 75cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 32

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Kích thước: 75cm x 75cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 31

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Kích thước: 50cm x 100cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 30

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Kích thước: 56cm x 100cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 29

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Kích thước: 65cm x 70cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 28

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Kích thước: 58cm x 63cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 27

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Kích thước: 37cm x 75cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 26

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Kích thước: 80cm x 80cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 25

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Kích thước: 75cm x 78cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 24

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Kích thước: 60cm x 80cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 23

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Kích thước: 57cm x 88cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 20

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Kích thước: 52cm x 85cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 19

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Kích thước: 80cm x 80cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 18

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Kích thước: 40cm x 75cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 17

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Kích thước: 75cm x 75cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 16

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Kích thước: 54cm x 70cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 15

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Kích thước: 67cm x 70cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 14

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Kích thước: 52cm x 80cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 13

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Kích thước: 44cm x 80cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 10

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Kích thước: 65cm x 90cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 08

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Kích thước: 52cm x 80cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 07

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Kích thước: 70cm x 80cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 06

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Kích thước: 50cm x 80cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 05

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Kích thước: 65cm x 100cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 02

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Kích thước: 65cm x 90cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 01

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Kích thước: 52cm x 75cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 04

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Kích thước: 65cm x 70cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 03