Phù Điêu Chân Dung 10

Hoạ sĩ: Bùi Đức
Kích thước: 44cm x 80cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ