Họa Sĩ Lê Đức Biết

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 100cm
Chất liệu: Acrylic trên toan

Nhịp Thời Gian

Tranh Nghệ Thuật

Size: 70cm x 50cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Bài Ca Cuộc Đời

Tranh Nghệ Thuật

Size: 36cm x 46cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Đêm Ngoại Ô

1