Đêm Ngoại Ô

1

Họa Sĩ: Lê Đức Biết
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 36cm x 46cm

Đã Bán