Yên Ngưu Đỏ

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 25cm x 10.5cm x 17.5cm