Vào Hạ 12

Họa Sĩ: Đinh Đông
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 86cm x 66cm