Ma Nơ Canh

1

Họa Sĩ: Nguyễn Khắc Chinh
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 155cm x 155cm

Đã Bán