Tuổi Xuân Xanh

1

Họa Sĩ: Nguyễn Khắc Chinh
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 110cm x 150cm

Đã Bán