Tiểu Ngưu I

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 23cm x 17cm x 19.5cm

Đã Bán