Thủy Mã

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 26cm x 11cm x 21cm

Đã Bán