Quá Khứ Vọng Lại IV

1

Họa Sĩ: Lương Duy
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 100cm x 120cm

Đã Bán

Danh mục: