Nét Quyến Rũ Hà Nội 3

Họa Sĩ: Phạm Hoàng Minh
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 155cm x 170cm

Tác Phẩm Độc Bản