Khỏa Thân 15

1

Họa Sĩ: Mai Huy Dũng
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 75cm x 150cm

Đã Bán