Khỏa Thân 13

1

Họa Sĩ: Nguyễn Văn Hổ
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 90cm x 90cm

Đã Bán