Khi Trời Sáng

1

Họa Sĩ: Phạm Hoàng Minh
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 60cm x 80cm

Đã Bán