Bình Sương Mai 02

Nghệ Sĩ: Đinh Thị Thanh
Kích Thước: 31cm (Cao) x 19cm (Rộng) x 7cm (Miệng)