Bình Sương Mai 01

Nghệ Sĩ: Đinh Thị Thanh
Kích Thước: 32cm (Cao) x 19cm (Rộng) x 7cm (Miệng)