Bình Gốm Quý Mão III

Họa Sĩ: Lê Ngọc Ly
Kích Thước: 42cm (Cao) x 15cm (Đường Kính)

Danh mục: