Bình Gốm Quý Mão II

Họa Sĩ: Lê Ngọc Ly
Kích Thước: 30cm (Cao) x 17cm (Đường Kính)

Danh mục: