Bình Gốm Quý Mão IV

Họa Sĩ: Lê Ngọc Ly
Kích Thước: 35cm (Cao) x 18cm (Đường Kính)