Hãy chọn một kết quả tìm kiếm duy nhất phù hợp

Họa Sĩ Đặng Huy Quyển – Chất Liệu Sơn Dầu – Kiệt Tác Nghệ Thuật 

Họa Sĩ Đặng Huy Quyển

Hành Trình Đến Với Nghệ Thuật

Họa sĩ Đặng Huy Quyển sinh năm 1948 tại Hà Nội. Anh học vẽ từ năm 10 tuổi và sau này đã theo học Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Phong cách đặc trung của Đặng Huy Quyển là Vẽ cái đằng sau, vẽ cái ý niệm, vẽ cái giằng xé nội tâm. Tranh của anh không tả thực, cũng không siêu thực, mà mang một ý niệm nào đó về cuộc sống, về con người. Trong sự nghiệp hội họa của mình, anh đã có hơn 700 tác phẩm cũng như tham gia rất nhiều triển lãm nghệ thuật trong và ngoài nước. Với anh “nghệ thuật là một dòng chảy, người nghệ sĩ phải vận động trong cái dòng chảy ấy”.

Cùng chiêm ngưỡng và chọn cho mình một tác phẩm tranh nghệ thuật của họa sĩ Đặng Huy Quyển tại Kiệt Tác Nghệ Thuật

Tranh Nghệ Thuật

Kích thước: 40cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Làng Quê

Tranh Nghệ Thuật

Kích thước: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sự Kết Nối

Tranh Khỏa Thân

Kích thước: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Thời Gian

Tranh Nghệ Thuật

Kích thước: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Thầy Đồ

Tranh Nghệ Thuật

Kích thước: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hát Chầu Văn

Tranh Bán Trừu Tượng

Kích thước: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Thai Nhi

Tranh Nghệ Thuật

Kích thước: 40cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Cổng Làng

Tranh Bán Trừu Tượng

Kích thước: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đất Mẹ

Tranh Bán Trừu Tượng

Kích thước: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Gương Mặt Người Phụ Nữ

Tranh Nghệ Thuật

Kích thước: 50cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Cổ Hà Nội

Tranh Khỏa Thân

Kích thước: 40cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hát Chèo

Tranh Nghệ Thuật

Kích thước: 60cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn Dầu Trên Toan

Tĩnh Vật

Tranh Nghệ Thuật

Kích thước: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sự Bình Yên

Tranh Bán Trừu Tượng

Kích thước: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Người Phụ Nữ

Tranh Chân Dung

Kích thước: 30cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Người Thiếu Nữ