Tranh Sơn Dầu

Size: 110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 25

1

Họa Sĩ: Mai Huy Dũng Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 110cm x 160cm

Tranh Sơn Dầu

Size: 110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 15

1

Họa Sĩ: Mai Huy Dũng Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 110cm x 160cm

Tranh Sơn Dầu

Size: 110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 08

1

Họa Sĩ: Mai Huy Dũng Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 110cm x 160cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Thiếu Nữ Trong Vườn

1

Họa Sĩ: Nguyễn Thế Hùng Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 60cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phụ Nữ XI

1

Họa Sĩ: Nguyễn Thế Hùng Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 90cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phụ Nữ X

1

Họa Sĩ: Nguyễn Thế Hùng Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 90cm x 80cm

Tranh Chân Dung

Size: 100cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phụ Nữ III

1

Họa Sĩ: Nguyễn Thế Hùng Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 50cm

Tranh Chân Dung

Size: 100cm x 50cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Phụ Nữ II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Thế Hùng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 100cm x 50cm

Tranh Chân Dung

Vòng Tay Mẹ III

1

Họa Sĩ: Đặng Hiền
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 90cm x 60cm

Tranh Treo Văn Phòng

Ma Nơ Canh II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Khắc Chinh
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 53cm x 155cm

Tranh Nghệ Thuật

Dáng Xưa XXIII

1

Họa Sĩ: Nguyễn Đức Huy
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 100cm x 80cm

Hotline
Zalo
Messenger