Yên Ngưu Cam

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 25cm x 10cm x 18cm

Đã Bán