Vòng Tay Mẹ

1

Họa Sĩ: Đặng Hiền
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 120cm x 90cm

Đã Bán