Vô Đề VIII

Họa Sĩ: Nguyễn Cương
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 50cm x 40cm