Ánh Vàng Nơi Góc Phố II

1

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 70cm x 90cm

Đã Bán