Họa Sĩ Giáp Văn Tuấn

Tranh Nghệ Thuật

Hà Nội Mùa Lá Vàng

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Tình Cây & Đất I

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 81cm x 122cm

Tranh Nghệ Thuật

Phố Thu

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 120cm

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 40cm x 50cm

Tranh Nghệ Thuật

Hà Nội Thu III

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 130cm

Tranh Nghệ Thuật

Phố Xuân

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 180cm

Tranh Nghệ Thuật

Hà Nội Thu II

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 130cm x 100cm

Tranh Nghệ Thuật

Hà Nội Thu I

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 130cm x 100cm

Tranh Giấy Dó

Mẹ & Miu

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu: Màu nước trên giấy dó
Kích Thước: 60cm x 80cm

Tranh Giấy Dó

Nhị Tam Niên

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu: Màu nước trên giấy dó
Kích Thước: 60cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sơn Thủy Hữu Tình

1

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 60cm x 120cm

Tranh Phố

Size: 60cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hà Nôi Xưa

1

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 60cm x 120cm

Tranh Phố

Size: 120cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hà Nội Trong Tôi

1

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 120cm x 60cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 120cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hà Nội Mùa Xuân Về

1

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 120cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 120cm x 200cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hà Nội Ngày Nắng

1

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 120cm x 200cm

Tranh Phố

Phố Xưa

1

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 180cm

Tranh Phố

Size: 100cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ánh Vàng Nơi Góc Phố V

1

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 100cm x 150cm

Tranh Phố

Size: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ngã Tư Hàng Ngang

1

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 100cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 120cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Bình Yên Phố Hội

1

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 120cm x 80cm

Tranh Phố

Họp Chợ

1

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 180cm

Tranh Phố

Những Ô Cửa

1

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 180cm

Tranh Phố

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ánh Vàng Nơi Góc Phố IV

1

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 100cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hà Nội Đón Xuân I

1

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 100cm

Tranh Phố

Size: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ánh Vàng Nơi Góc Phố III

1

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 100cm x 80cm

Tranh Phố

Size: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ánh Vàng Trên Phố

1

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 100cm x 80cm

Tranh Phố

Size: 150cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố II

1

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 150cm x 150cm

Tranh Chân Dung

Size: 76cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Chân Dung I

1

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 76cm x 60cm

Tranh Nghệ Thuật

Phố Mã Mây

1

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 100cm x 150cm

Tranh Phố

Chùa Một Cột

1

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 60cm x 76cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 180cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Hà Nội Đón Xuân Về

1

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 100cm x 180cm

Tranh Phố

Size: 100cm x 180cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Hà Nội Vào Thu

1

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 100cm x 180cm

Tranh Phố

Size: 120cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố I

1

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 120cm x 90cm

Tranh Phố

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Góc Phố

1

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 120cm

Tranh Phố

Giao Mùa

1

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 120cm

KTNT SOLD

Size: 60cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ráng Chiều

1

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 60cm x 120cm

NEW

Tranh Phố

Size: 120cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Phố Vào Xuân II

1

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 120cm x 80cm

Tranh Phố

Phố Sau Mưa II

1

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 160cm

Tranh Phố

Phố III

1

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 159cm x 159cm

Tranh Phố

Phố Vào Xuân I

1

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 80cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Phố Hàng Gai

1

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 120cm x 200cm

Tranh Nghệ Thuật

Tình Cây & Đất II

1

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 81cm x 122cm

1

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 100cm

Tranh Hoa Sen

Sen Thu

1

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 75cm x 60cm

1

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 70cm x 90cm

Tranh Nghệ Thuật

Hà Nội Đón Xuân II

1

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 90cm x 120cm

1

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 82cm x 122cm

Tranh Nghệ Thuật

Phố Hạ

1

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 120cm

1

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 40cm x 50cm

Tranh Phố

Nhà Thờ

1

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 120cm

Tranh Phố

Dòng Thời Gian

1

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 75cm x 120cm