Họa Sĩ Giáp Văn Tuấn

NEW

Tranh Phố

Size: 120cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Phố Vào Xuân II

Tranh Giấy Dó

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Màu nước trên giấy dó

Mẹ & Miu

Tranh Phố

Size: 159cm x 159cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố III

Tranh Phố

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Phố Vào Xuân I

Tranh Giấy Dó

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Màu nước trên giấy dó

Nhị Tam Niên

Tranh Phố

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ánh Vàng Nơi Góc Phố IV

Tranh Phố

Size: 70cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ánh Vàng Nơi Góc Phố II

Tranh Chân Dung

Size: 76cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Chân Dung I

Tranh Phố

Size: 60cm x 76cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Chùa Một Cột

Tranh Phố

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Nhà Thờ

Tranh Phố

Size: 75cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dòng Thời Gian

Tranh Phố

Size: 100cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Sau Mưa II

Tranh Nghệ Thuật

Size: 90cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hà Nội Đón Xuân II

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sơn Thủy Hữu Tình

1

Tranh Phố

Size: 60cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hà Nôi Xưa

1

Tranh Phố

Size: 120cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hà Nội Trong Tôi

Tranh Nghệ Thuật

Size: 120cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hà Nội Mùa Xuân Về

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 120cm x 200cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hà Nội Ngày Nắng

1

Tranh Phố

Size: 100cm x 180cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Xưa

1

Tranh Phố

Size: 100cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ánh Vàng Nơi Góc Phố V

1

Tranh Phố

Size: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ngã Tư Hàng Ngang

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 120cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Bình Yên Phố Hội

1

Tranh Phố

Size: 100cm x 180cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Họp Chợ

1

Tranh Phố

Size: 100cm x 180cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Những Ô Cửa

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hà Nội Đón Xuân I

1

Tranh Phố

Size: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ánh Vàng Nơi Góc Phố III

1

Tranh Phố

Size: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ánh Vàng Trên Phố

1

Tranh Phố

Size: 150cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố II

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 180cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Hà Nội Đón Xuân Về

1

Tranh Phố

Size: 100cm x 180cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Hà Nội Vào Thu

1

Tranh Phố

Size: 120cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố I

1

Tranh Phố

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Góc Phố

1

Tranh Phố

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Giao Mùa

1

KTNT SOLD

Size: 60cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ráng Chiều

1