Tuần Lộc II

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 23.5cm x 27cm x 18cm

Yêu cầu tư vấn Hotline: 0987828876 hoặc 0396295998