Trốn Mây

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 62cm x 92cm