Tổ Ấm

1

Họa Sĩ: Lê Đức Tùng
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 80cm x 100cm

Đã Bán