Tiểu Gia Cát III

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 20.5cm x 11cm x 11.5cm

Yêu cầu tư vấn Hotline: 0987828876 hoặc 0396295998