Sen IV

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 140cm x 45cm

Đã Bán

Danh mục: Nghệ Sĩ: