Họa Sĩ Đặng Đình Ngỡ

Tranh Nghệ Thuật

Size: 42cm x 55cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mùa Hoa

Tranh Nghệ Thuật

Size: 75cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mùa Mới IV

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Gió Thu

Tranh Nghệ Thuật

Size: 110cm x 130cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mùa Xuân ở Sảng Tùng

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Ao Thu IV

Tranh Sơn Dầu

Size: 75cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đầm Liên Trì

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Thu Cúc

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Ao Thu II

Tranh Nghệ Thuật

Size: 42cm x 55cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Bên Bờ Ao II

Tranh Nghệ Thuật

Size: 42cm x 55cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Bên Bờ Ao I

Sưu Tầm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 42cm x 55cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hoa Hồng

Tranh Hoa Sen

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tình Sen I

Tranh Hoa Sen

Size: 140cm x 45cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen IV

Tranh Nghệ Thuật

Size: 75cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Nắng Chiều IV

Tranh Nghệ Thuật

Size: 55cm x 42cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mèo Đón Xuân

Tranh Hoa Sen

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen VIII

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hoa Chuối Rừng I

Tranh Hoa Sen

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen VII

Tranh Hoa Sen

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen III

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hạnh Phúc

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Ráng Chiều

Tranh Nghệ Thuật

Size: 75cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mùa Hoa Cải Bên Sông

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Xuân Hồng

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Bên Hồ IV

Tranh Nghệ Thuật

Size: 75cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Bên Hồ II

Tranh Hoa Sen

Size: 40cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đời Sen I

Tranh Nghệ Thuật

Size: 75cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hoa Cúc I

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vườn Xuân II

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vườn Xuân I

Tranh Nghệ Thuật

Size: 75cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chiều Vàng

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Yêu

Tranh Hoa Sen

Size: 65cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen I

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Cây Hồng Nở Hoa

Tranh Hoa Sen

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tình Sen II

Tranh Hoa Sen

Size: 40cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen V

Tranh Nghệ Thuật

Size: 150cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tình Quê

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 65cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tĩnh Vật

1

Tranh Hoa Sen

Size: 150cm x 75cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen Tây Hồ I

Tranh Nghệ Thuật

Size: 130cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Nắng Sớm

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 130cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hoàng Hôn Xanh

Tranh Nghệ Thuật

Size: 75cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sớm Mùa Xuân

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Nắng Chiều I

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Bên Hồ III

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tĩnh Vật Hoa Cúc

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Ao Thu I

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tĩnh Vật Mùa Thu

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 42cm x 55cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mùa Gặt III

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 110cm x 130cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Buổi Sáng

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 110cm x 130cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hoàng Hôn

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Nắng Chiều II

1

Tranh Treo Sảnh

Size: 120cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Nước Trong

1

Tranh Sơn Dầu

Size: 76cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mùa Lúa Chín Lao Chải Sapa

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mùa Mới III

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mùa Gặt II

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 42cm x 55cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mùa Gặt I

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chiều Về

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 110cm x 130cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mùa Gặt IV

1
NEW

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mùa Lúa Chín

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hoa Chuối Rừng II

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hoàng Hôn

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Bạch Đàn Mùa Thay Áo

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 42cm x 55cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tĩnh Vật

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 75cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Bình Mình trên Ngôi Làng Nhỏ

1

Tranh Treo Sảnh

Size: 130cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mùa Thu Vàng

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 75cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Nàng Thu

1

Tranh Treo Phòng Khách

Size: 40cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đời Sen II

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hoa Chuối Rừng III

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 120cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Gió Thu

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tĩnh Vật

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 110cm x 130cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen XI

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 75cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đầm Sen Mùa Hạ

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen XII

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen XIII

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 40cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen XIV

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hoa Sen

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 75cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen Mùa Xuân

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 110cm x 130cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chiều Thu

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mùa Mới II

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 150cm x 75cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Làng

1

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 150cm x 75cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen Hồ Tây II

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hoa Chuối Rừng IV

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 60cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen Mùa Hạ

1

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 150cm x 75cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đầm Hoang

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tình Yêu

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chiều Về

1

Tranh Sơn Dầu

Size: 110cm x 130cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phong Cảnh

32.000.000

Tranh Sơn Dầu

Size: 110cm x 130cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen IX

32.000.000

Tranh Sơn Dầu

Size: 75cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mùa Hoa Súng

1

Tranh Sơn Dầu

Size: 75cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen XV

30.000.000

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mùa Xuân Của Em

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 42cm x 55cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Cầu Ao Nhà Hàng Xóm

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đêm Hồ Gươm

1

Tranh Sơn Dầu

Size: 150cm x 76cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Ao Thu III

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 75cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mùa Mới I

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mùa Vàng

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 75cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Trò Chuyện

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 65cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Ra Đồng

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen Vàng

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 110cm x 130cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Nắng Chiều III

1

Tranh Sơn Dầu

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hoa Chuối Rừng V

1