Phố Vào Xuân I

1

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 80cm x 120cm

Đã Bán