Phiêu Bồng

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 60cm

Đã Bán