Nồng Đượm III

Họa Sĩ: Lâm Xung
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 120cm

Yêu cầu tư vấn Hotline: 0987828876 hoặc 0396295998