Nơi Ấy Là Ánh Sáng III

1

Họa Sĩ: Trịnh Thắng
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 100cm x 100cm

Đã Bán