Ngọc Tỷ Ngưu II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 23cm x 12cm x 14cm

Đã Bán